Boshqaruv organlari 
 

Boshqaruv organlari


Kuzatuv kengashi.

Taftish komissiyasi

Ijro organi