Ochiq ma'lumotlar 
 

Ochiq ma'lumotlar

Ichki audit hisobotlari

2018 yil yakuni bo’yicha tuzilgan hisobot

2017 yil yakuni bo’yicha tuzilgan hisobot

Biznes-rejalar

2018 yil uchun Biznes reja

2017 yil uchun Biznes reja

2015 yil uchun Biznes reja


2016 yil uchun Moliyaviy ko'rsakichlar